Oignon rouge | بصل أحمر

15.00 د.م.

Oignon rouge | بصل أحمر

:المكونات

 بصل %100

Les ingrédients:

Oignon 100%